pixelbar is currently

We are open almost every wednesday (from 7 pm) and saturday (from 2 pm)
Feel free to drop on by whenever we're open.

Have a great new year, and have a drink with us!

Happy New Year!

Please join Pixelbar at Wednesday 06-01-2020 around 2000CET (or 8 PM Dutch time for that matter) on our Jitsi to celebrate the beginning of 2021. The year where we can hopefully finally re-open again for public! Lets make a good time online for now. And share some nice words, ideas and wishes for this year. Do we see you in the Jitsi? We sure hope so! The Pixelbar Jitsi


Nederlandse Tekst

Gelukkig Nieuwjaar!

Op Woensdag 06-01-2020 omstreeks 2000CET (of 8 Uur savonds :) ), Zal er een Pixelbar Nieuwjaarsborrel zijn via onze Jitsi, Hopelijk word 2021 het jaar dat we onze space weer kunnen openen voor deelnemers, bezoekers en anders geintereseerden. Voor nu gaan we in ieder geval een leuke on-line nieuwjaarsborrel doen. Laten we in ieder geval eens zien of er leuke zaken te delen zijn. Zien we jou ook op de Jitsi? We hopen het wel! De Pixelbar Jitsi

Pixelbar moves to online-only for now

Dear visitor,

The Dutch government announced new regulations due to the situation regarding COVID-19. One of the new regulations will be the closing of club houses and other locations for public gatherings, including hackerspaces. Therefore, we have no other choice than to go back to our chairs at home and take our activities back another way.

We therefore meet online (for now). You can find the Pixelbar Discord Server at https://discord.gg/b4Dcx8f, We also bridged this to IRC #pixelbar on smurfnet and even Slack is used (check website for howto)

In here we will discuss if there is a demand for a (regular) wednesday / saturday video conference meeting. These meetings will take place at The Pixelbar Jitsi

Please join our Discord, IRC channel or Slack server and meet us there.


Nederlandse Tekst

Beste bezoeker,

De Nederlandse overheid heeft nieuwe maatregelen aangekondigd met betrekking tot COVID-19. Eén van de maatregelen betreft de sluiting van clubhuizen en andere locaties waar mensen samenkomen, een hackerspace valt daar ook onder. We hebben geen andere keus om terug te gaan naar onze stoel thuis en onze activiteiten op een alternatieve manier voort te zetten.

Om deze reden meeten wij voorlopig online. Je kunt onze Pixelbar Discord Server vinden @ https://discord.gg/b4Dcx8f, Ook hebben we de welbekend IRC bridge naar #pixelbar op smurfnet en zelfs Slack is gekoppeld (Howto via onze website)

Hierr zullen wij onder andere bespreken of er behoefte is aan een (reguliere) video conference meeting op woensdag en donderdag. De meetings zullen online plaatsvinden op The Pixelbar Jitsi

Join onze Discord server, IRC kanaal of Slack server en wij zien je daar!

Pixelbar re-opening

After the awesome BBQ we had on 13-June with our participants, we took a moment to prepare for reopening Pixelbar. The entire area was cleaned, which was no luxery after beeing closed for 2.5 months.

At the same time, we have started on deviding the hacking-desks downstairs with plastic foil. While the Proof of Concept worked, but also showed to be a lot of work, we are awaiting deliveries for the final construction.

Tonight, 19th of June 2020, we want to reopen for a small group of people. We have set the limit of this evening to 5 people. Please talk to eachother in the chat to reserve your spot.

There will be desinfectants for your hands, and cleaning material for the desks, doorknobs etc. We do kindly request you to wash or desinfect your hands when entering the space.

Please also keep the generic rules set by the Government and the RIVM in mind. Current regulations


Nederlandse Tekst

Nadat we afgelopen Zaterdag (13-Juni) een erg gezellige bbq gehad hebben met onze deelnemers, hebben we het moment aangepakt om de voorbereidingen te treffen voor het her-openen van Pixelbar. Wat begon als een wild idee op de chat, liep uit in een complete schoonmaak van de space, Waarbij keuken, tafels beneden en de lounge schoongemaakt zijn na 2,5 maand van gesloten zijn.

Tevens is er een begin gemaakt aan het scheiden van onze hacking-bureaus beneden. Een tijdelijke voorziening met folie is bedacht, en de materialen om dit af te maken zijn besteld.

Vanavond, 19 Juni 2020 willen we voor het eerst weer open gaan. Dit doen we voor maximaal 5 mensen. Overleg dus even via de chat wie er gaat. Als vanavond bevalt, gaan we kijken of we kunnen opschalen. Dit bepalen we echter pas na deze eerste testavond.

Er zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig voor de handen, en reinigingsmiddelen voor de tafels, deurklinken enz. Het verzoek is dan ook om je handen goed te wassen bij binnenkomst, of om deze te ontsmetten.

Houdt A.u.b. ook rekening met geldende regelgeving van de overheid en het RIVM. Actuele regelgeving

Pixelbar re-opening and a BBQ

It has been a while since there was news from us since the space was temporarily closed. We are already working hard on plans to make the space Corona Proof as possible and it looks like we can open again soon!

To thank everyone for the patience and support of the past few months, we invite all the Pixelbar participants for a barbecue! Saturday, June 13, 2020 at 4:00 PM we will have a barbecue outside on the Keilewerf terrain, which will be provided by the Pixelbar board.

However, there are a number of rules that we have drawn up to ensure that the barbecue runs as safely as possible.

 • The barbecue is only for participants (so also friends of the space) of Hackerspace Pixelbar, if you are not a participant or friend, we request you not to come.
 • Be aware of the 1.5 meters
 • Gloves are used during food preparation
 • Disinfectant will be available
 • Pixelbar is not open yet, so stay outside of Pixelbar.
 • Toilets inside are open
 • If you have health problems related to corona, stay at home. Look at the website of the RIVM for more information.

Only the board will enter the space to get items needed for the barbecue. Normally we appreciate all help during a barbecue, but we ask everyone to come no earlier than 16:00.

You can register via the wiki at our Wiki - If you cannot login yet, ask someone who can login to register you for this bbq.

We hope to see you all and that it will be a pleasant evening!


Nederlandse Tekst

Het is weer even geleden dat wij iets van ons hebben laten horen sinds de space tijdelijk is afgesloten. Er wordt al hard gewerkt aan plannen om de space zo Corona Proof mogelijk in te richten en het ziet er naar uit dat we snel weer open kunnen!

Om iedereen te bedanken voor het geduld en de steun van de afgelopen maanden nodigen wij alle deelnemers van Pixelbar uit voor een barbecue! Zaterdag 13 juni 2020 om 16:00 zullen wij buiten op het Keilewerf terrein een barbecue houden welke verzorgd word door het bestuur van Pixelbar.

Wel zijn er een aantal regels welke wij hebben opgesteld om de barbecue zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 • De barbecue is alleen voor deelnemers (dus ook voor friends of the space) van Hackerspace Pixelbar, ben je geen deelnemer of friend dan verzoeken wij je om niet te komen.
 • Let op de 1.5 meter
 • Tijdens de bereiding van het eten word er gebruik gemaakt van handschoenen
 • Er zal desinfectans beschikbaar zijn
 • Pixelbar is nog niet open, ga dan ook niet de space in.
 • Toiletten binnen zijn open
 • Heb je gezondheidsklachten gerelateerd aan corona blijf dan thuis. Meer informatie op de website van het RIVM

Alleen het bestuur zal de space betreden om spullen te halen welke nodig zijn voor de barbecue. Normaliter waarderen we alle hulp tijdens een barbecue, echter vragen we een ieder om niet eerder dan 16:00 te komen.

Aanmelden kan via de wiki - Kun je nog niet inloggen op de wiki, vraag dan iemand anders je even in te schrijven voor de barbeque.

We hopen jullie allemaal te zien en dat het een gezellige avond word!

Pixelbar and COVID-19

UPDATED (24-03-2020)

After the recent press conference from the Dutch government, we have decided that Pixelbar will be closed to everyone. The closure lasts until June 1st. We hope for everyone’s understanding. As soon as there is further information, it will be shared via the known channels.


Nederlandse Tekst

Naar aanleiding van de recente persconferentie van de Nederlandse overheid, Is besloten om Pixelbar in ieder geval tot 1 Juni te sluiten voor publiek en deelnemers. We rekenen hierbij op begrip van iedereen. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, zal dit gedeeld worden via de bekende kanalen.