pixelbar is currently

Pixelbar and the current Corona Policy.

Friday night (26-11-2021), like many, we watched the press conference in slight tension and what measures would be issued. The big question was if there will be a complete lockdown again – or not.

Although we as Pixelbar Hackerspace often want to read between the lines, we follow the measures as issued by the Dutch government.

This means that Pixelbar will be closed from 17:00 to 5:00.

We advice strongly to not going to the space! If you need to visit Pixelbar you can do this when you are a member or a friend of Pixelbar. You can only visit the space between 5:00 and 17:00 with a maximum of four people at a time! You can coördinate this via the Pixelbar Discord or IRC. The rules for visiting are the same like last weeks. Wear a mask and keep the 1.5 meter distance.

In case of emergency it is possible to consult with the board whether these rules can be deviated from. If you have any questions we can be reached via https://pixelbar.nl/contact/

For a complete list of rules visit https://wiki.pixelbar.nl/index.php/Corona

Nederlandse Tekst

Vrijdag avond (26-11-2021) hebben wij zoals velen in lichte spanning gekeken naar de persconferentie en welke maatregelen hierbij afgegeven zouden worden. Moeten wij weer volledig op slot of niet was hierin de grote vraag.

Ondanks dat wij als Pixelbar Hackerspace vaak tussen de regels heen willen lezen, volgen wij de maatregelen op zoals deze zijn afgegeven door de Nederlandse overheid.

Dit betekent dat Pixelbar van 17:00 tot en met 5:00 gesloten zal zijn.

We adviseren met klem om niet naar Pixelbar te gaan! Wanneer je toch naar Pixelbar moet kan dit alleen als je een member of friend van Pixelbar bent. Je kan alleen tussen 5:00 en 17:00 langs komen met een maximum van vier personen tegelijk. Overleg in de Pixelbar Discord of IRC als je van plan bent om te gaan. De regels zijn hetzelfde als afgelopen weken. Draag een mondkapje en houd 1.5 meter afstand.

Bij noodgevallen kan er overlegd worden met het bestuur voor eventuele uitzonderingen. Mochten er vragen zijn dan zijn wij te bereiken via https://pixelbar.nl/contact/

De volledige lijst met regels is terug te vinden op https://wiki.pixelbar.nl/index.php/Corona