pixelbar is currently

Corona Policy

Pixelbar en Corona - De regels.

Aangezien niemand gevraagd heeft om Corona, en we het allemaal zo snel mogelijk achter de rug willen hebben, hebben we een aantal regels opgesteld zodat de Pixelbar Hackerspace toch bezocht kan worden. Zorg dat je deze regels gelezen hebt en dat je ze navolgt bij een bezoek aan Pixelbar.

  • Het is verplicht een mondkapje te dragen wanneer je niet de enige persoon bent die in de gehele hackerspace is.
  • Blijf thuis tenzij je een goede reden hebt om in de hackerspace te moeten zijn. Bijvoorbeeld omdat het thuis onrustig is, en je jezelf dient te concentreren.
  • Zorg dat je jouw naam op de Visit log geplaatst hebt: Visit Log.
  • Maak je werkplaats schoon als je weg gaat. Er is schoonmaakmiddel beschikbaar.
  • Ontsmet en/of was je handen voordat je binnengaat in de hackerspace.

Pixelbar and Corona - The rules.

Since we did not voluntary choose for Corona to happen, and we want it to be gone a.s.a.p. We have defined some rules for the continued use of the Pixelbar Hackerspace. Please read these rules and make sure you follow the rules when visiting Pixelbar.

  • It is mandatory to use an mouth-nose mask when you are not the only person in the entire hackerspace.
  • Stay at home unless you have a very good reason to be at the hackerspace. This can be when there is too much noise or hassle at home, and you need to focus.
  • Make sure to write your name on the Visit log: Visit Log.
  • Clean your workspace when you leave, There is cleaning material available.
  • Either sanitize or wash your hands before entering the hackerspace.